LogoCorporateCare

Welkom layout

Transitievergoeding ook voor leerwerkbedrijven?

De transitievergoeding treedt per 1 juli 2015 in werking en verplicht werkgevers om werknemers die minimaal 2 jaar in dienst zijn en niet uit vrije wil vertrekken, een vergoeding te betalen.

Bij veel leerbedrijven, komt een student na het afronden van de studie, vaak niet bij het leerbedrijf te werken.

Door onduidelijke uitwerking van de aftrek van opleidingskosten, kunnen leerwerkbedrijven met de maatregel te maken krijgen.
Het gevolg hiervan is, dat bedrijven alleen studenten zullen aannemen waarvan ze zeker weten dat zij ook in dienst kunnen blijven na het afronden van de studie.

Dit zou zeer negatieve gevolgen hebben voor de jeugdwerkloosheid.

Het regelen van het aftrekken van de opleidingskosten van de vergoeding moet geregeld worden via een algemene maatregel van bestuur, maar die is nog steeds niet klaar: de zaak ligt nog bij Raad van State die er eerst advies over moet uitbrengen.

Bron: hrpraktijk.nl

Lees hier het gehele artikel: www.hrpraktijk.nl