LogoCorporateCare

Welkom layout

Overgangsregeling voor transitievergoeding

Minister Asscher treft een overgangsregeling voor de transitievergoeding. De transitievergoeding zal op 1 juli 2015 in werking treden als vervanging van de ontslagvergoeding. Deze nieuwe wet geeft werknemers die minimaal twee jaar aaneengesloten voor een werkgever hebben gewerkt, recht op een transitievergoeding wanneer het contract niet wordt verlengd door de werkgever.

Definitie van ‘aaneengesloten’

Doordat de definitie de van ‘aaneengesloten voor een werkgever hebben gewerkt’ in de nieuwe regeling een andere betekenis heeft dan voorheen, zou de transitievergoeding betrekking hebben op een zeer grote groep werknemers.

In de oude regeling houdt de definitie ‘aaneengesloten’ namelijk in dat er een maximale onderbreking in het arbeidscontract is geweest van 3 maanden. Was de onderbreking in het arbeidscontract voor een periode van 4 maanden of langer, dan begon de ‘keten’ weer opnieuw.

In de nieuwe regeling houdt de definitie ‘aaneengesloten’ in, dat er een maximale onderbreking van 6 maanden in het arbeidscontract is geweest. Door deze langere onderbrekingsperiode vallen dus veel meer werknemers onder de definitie ‘minimaal twee jaar aangesloten voor een werkgever hebben gewerkt’.

Voor werkgevers heeft dit grote financiële gevolgen waar zij zich niet op hebben kunnen voorbereiden. 

Risico

Het risico wat bovenstaande voor werknemers met zich meebrengt, is dat werkgevers ervoor kiezen het arbeidscontract vóór 1 juli 2015 beëindigen, om zo te voorkomen dat zij straks de hoge vergoedingen moeten uitbetalen.

Overgangsregeling

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid treft nu een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat veel tijdelijke werknemers op straat komen te staan.

De overgangsregeling houdt in dat straks alleen het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012, met een onderbreking van maximaal 6 maanden, meetelt voor de berekening van de transitievergoeding.

De tijdelijke arbeidsovereenkomsten van vóór 2012, tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste 3 maanden.

Daarnaast wordt de werkgever ook niet verplicht de transitievergoeding direct na afloop van het tijdelijke contract te betalen, als de werkgever de werknemer de garantie kan bieden dat hij/zij binnen een periode van 6 maanden weer aan de slag kan.


Wilt u meer weten over de transitievergoeding of over de overgangsregeling? 
Neem dan voor een uitgebreide uitleg contact met ons op. 


Bron: www.rijksoverheid.nl