LogoCorporateCare

Welkom layout

Invoering WWZ: onze ervaringen

De WWZ is een feit. Met ingang van 1 januari is deze nieuwe wet in werking getreden. Maar hoe is deze invoering bij bedrijven in zijn werk gegaan? En is er ook al echt iets van te merken?

HR manager Sandra Ruigendijk vertelt over haar ervaringen met de invoering bij onze opdrachtgevers.


Hoe zijn we te werk gegaan?

Sandra Ruigendijk

In de voorbereidende fase zijn wij gestart met het bekend maken van de nieuwe regels bij onze opdrachtgevers. Het doel hiervan, was ze bewust te maken van de komende veranderingen en de specifieke gevolgen die dit voor het bedrijf en de HR afdeling zou gaan hebben.

Dit hebben we voornamelijk door middel van persoonlijke communicatie gedaan. De reden dat wij voor deze vorm hebben gekozen, is de directe mogelijkheid tot interactie en de mogelijkheid de uitleg specifiek af te stemmen op de opdrachtgever.

Zo hebben we bij de opdrachtgevers presentaties gegeven waarbij we alle komende wijzigingen hebben toegelicht en concrete praktijkvoorbeelden hebben gegeven.
Tevens hebben we 1 op 1 gesprekken gehouden met de betrokken managers.

Deze uitleg maakte een hoop zaken duidelijk, maar riepen tegelijkertijd ook veel vragen op. Tijdens de bijeenkomsten hebben we opdrachtgevers dan ook alle ruimte gegeven om hun vragen te stellen om er zo voor te zorgen dat zij zo goed als mogelijk waren voorbereid op de invoering van de WWZ.


Reacties van opdrachtgevers

De uitleg van de veranderingen die de WWZ met zich meebrengt, riepen een hoop vragen, maar ook een hoop onbegrip op.
Het was daarom ook van belang dat we de aanleiding van de aangekondigde wijzigingen uitlegden en ook duidelijk maakten wat het doel ervan is, om zo het onbegrip en de weerstand weg te nemen of in ieder geval te verminderen.

Waar opdrachtgevers zich vooral zorgen over maken, zijn de gevolgen van de transitievergoeding die per 1 juli 2015 in werking treedt en de kosten die dit met zich mee gaat brengen.
Tevens was er ook wat onrust over de scholingsplicht, welke eveneens op 1 juli 2015 in werking treedt.
De scholingsplicht vraagt namelijk om flink wat voorbereiding en moet op de juiste manier geïmplementeerd worden naast de bestaande processen, om zo de continuïteit te kunnen waarborgen.

Ook hierin adviseren en ondersteunen wij onze opdrachtgevers, door bijvoorbeeld gezamenlijk een realistisch en passend opleidingsplan op te stellen.


Merk je nu al iets van de ingevoerde wijzigingen? Zo ja, wat merk je?

De WWZ is inmiddels een paar weken geleden in werking getreden. Wat we hier nu vooral van merken, is de wijziging in de aanzegplicht. Dit is namelijk direct van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor een periode van 6 maanden of langer, die binnen nu en een maand aflopen.

Hierin merken we dat het echt een vast onderdeel van het werkproces moet worden om ervoor te zorgen dat de medewerkers uiterlijk een maand van te voren van hun werkgever te horen krijgen welke intentie zij hebben met de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog de wijzigingen in de proeftijd, het concurrentiebeding en de nuluren contracten.
Om ervoor te zorgen dat ook deze wijzigingen goed worden doorgevoerd, ondersteunen wij onze opdrachtgevers in het extra controleren van arbeidsovereenkomsten en reglementen, om er zo zeker van te zijn dat deze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Wil je meer weten over onze ervaringen met de invoering van de WWZ, of heb je vragen over de invoering?

Neem dan contact met ons op